Jessica Lange

english Jessica Lange


19494.20-
Nữ diễn viên người Mỹ.
Sinh ra ở Crockett, Minnesota.
Tôi lớn lên nhìn vào cuộc sống khó khăn của vùng nông thôn Trung Tây nước Mỹ. Học nghệ thuật tại Đại học Minnesota và kết hôn, nhưng ly dị với cuộc sống hippie ở Mỹ và Paris. Sau đó, cô đến New York để học diễn xuất, kịch câm và đóng vai nữ anh hùng của "King Kong", nhưng nó đã trở thành trò đùa của một bữa tiệc như "Người tình của King Kong" và bị lãng quên khỏi thế giới điện ảnh. Sau khi trở thành "người mẹ chưa lập gia đình", hãy xóa sạch hình ảnh bằng "All That Jazz" và "Postmail rung chuông hai lần". Ông đã được đề cử hai lần cho Giải thưởng Hàn lâm cho "Totsy" và "Nữ diễn viên Francis" và nhận được một Nữ diễn viên phụ cho "Totzy".