Nguyên tắc của Huygens

english Huygens' principle

Tổng quan

Nguyên lý Huygens Nhận Fresnel (được đặt theo tên của nhà vật lý người Hà Lan Christiaan Huygens và nhà vật lý người Pháp Augustin-Jean Fresnel) là một phương pháp phân tích được áp dụng cho các vấn đề truyền sóng cả trong giới hạn trường xa và nhiễu xạ trường gần. Nó tuyên bố rằng mọi điểm trên mặt sóng đều là nguồn của các bước sóng hình cầu.
Nguyên lý được C. Huygens ủng hộ để giải thích cách truyền ánh sáng từ lý thuyết sóng. Tất cả các điểm trên một mặt sóng đóng vai trò là trung tâm của chuyển động sóng và sóng thứ hai được tạo ra tương ứng và bề mặt bao phủ của các sóng thứ cấp này trở thành mặt sóng tiếp theo, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng sóng này tiếp tục phát sóng theo cách này. Theo nguyên tắc này, việc đi thẳng, phản xạkhúc xạ ánh sáng được giải thích. Fresnel đã mở rộng điều này, giải thích sự nhiễu xạ ánh sáng bằng sự giao thoa của sóng thứ cấp, Kirchhoff đã đưa ra một biểu thức toán học nghiêm ngặt dựa trên phương trình sóng.