Frédéric Mistral

english Frédéric Mistral


1830.9.8-19143.25
Nhà thơ Pháp.
Sinh ra ở Meyenne (tỉnh miền Nam nước Pháp).
Thành lập một nhóm văn học "Ferribriege" năm 1854 cho sự hồi sinh của văn học Trupadour và tham gia xuất bản tạp chí "Armana Provensau". Nó trở nên nổi tiếng vào năm 1859 trong bài thơ sử thi bi thảm "Mireille" trong bối cảnh thiên nhiên tươi đẹp của khu vực. Sau đó, ông đã trình bày nhiều sử thi và những câu thơ trữ tình nhằm nâng cao ý thức dân tộc của Nam Phật, và nhận giải thưởng Nobel văn học năm 1904. Các tác phẩm của ông bao gồm "Charandal" (1867) và "Nữ hoàng Jeanne" (1890).