thủ công

english craft

tóm lược

 • thực hành lành nghề của một nghề nghiệp thực tế
  • ông đã học nghề của mình như một người học việc
 • một chiếc xe được thiết kế để điều hướng trong hoặc trên mặt nước hoặc trên không hoặc qua không gian bên ngoài
 • sắc sảo như thể hiện bằng kỹ năng lừa dối
 • kỹ năng trong nghề nghiệp hoặc thương mại
 • những người thực hiện một loại công việc đặc biệt
  • ông đại diện cho nghề làm bia
  • như họ nói trong thương mại

Tổng quan

Kraft , hay Thực phẩm kraft, là một tập đoàn chế biến thực phẩm của Mỹ
Kraft cũng có thể tham khảo:
Một nhà điêu khắc người Đức đã hoạt động ở Nicheberg. Một phong cách kết hợp một phong cách trang trí chủ yếu dựa trên dòng Gothic muộn với hình thái hình thức rõ ràng và điêu khắc hiện thực được nhấn mạnh. Hầu hết các tác phẩm là một tác phẩm điêu khắc bằng đá, bia mộ của Shreyer của Nhà thờ St. Sebalt ở Nieders, một tháp thánh hiến của Nhà thờ Thánh Lorenz, v.v.