Sol Gabetta

english Sol Gabetta
Chức danh công việc
Nghệ sĩ tế bào

Quốc tịch
Argentina

Sinh nhật
1981

Người chiến thắng giải thưởng
Cuộc thi quốc tế Tchaikovsky Cello Division số 1

Nghề nghiệp
Sinh ra dưới một người cha Pháp và một người mẹ Nga. Monigetti nghiên cứu dưới Geringas. Chinh phục Tchaikovsky, Munich ARD và cuộc thi khó khăn, anh hoạt động như một nghệ sĩ độc tấu. Ngoài việc thường xuyên tham gia lễ hội âm nhạc, cô còn tài trợ cho Liên hoan âm nhạc Solsberg. Thu âm âm nhạc thế kỷ 20, opera và arias từ Vivaldi. Ông cũng giảng dạy tại Nhạc viện Basel.