tất cả các

english all
Một công cụ bằng gỗ hoặc kim loại có cánh ở đầu dùng để đẩy nhân lực của thuyền. Có một điểm tựa (ly hợp) ở bên mạn tàu, dầm ngồi ngược về hướng di chuyển, nước được đổ theo nguyên tắc này và đẩy thuyền. Vào thời cổ đại, nó cũng được sử dụng cho các tàu biển lớn (tàu buôn và tàu quân sự) và khiến nhiều nô lệ đến với chúng tôi. Trong thời hiện đại, nó được sử dụng để cắt, thuyền cho cuộc đua, vv → mái chèo / mái chèo (ri)