vị trí

english placement

tóm lược

  • liên hệ được thiết lập giữa ứng viên và nhân viên tương lai
    • cơ quan cung cấp dịch vụ vị trí
  • hành động đặt một cái gì đó ở một nơi nhất định
  • thuộc tính không gian của cách đặt một cái gì đó
    • sự sắp xếp của đồ nội thất
    • vị trí của ghế
song song, tương đông. Kết nối một số thiết bị điện bằng cách sắp xếp các thiết bị đầu cuối cùng loại với nhau. Trong trường hợp điện trở, nếu mỗi điện trở là R 1 , R 2 , ..., R (/ n) và tổng điện trở là R, nó sẽ trở thành (Biểu thức 1). Trong một tụ điện, đặt C = C 1 + C 2 + ... + C (/ n) nếu mỗi công suất là C 1 , C 2 , ..., C (/ n) và tổng công suất là C. Cặp nối tiếp .