Jean Paul Riopelle

english Jean Paul Riopelle


1923.10.7-
Họa sĩ người Canada.
Sinh ra ở Montreal.
Lúc đầu, anh học toán tại một trường đại học kỹ thuật, nhưng anh bị ám ảnh bởi chủ nghĩa siêu thực và đi trên con đường như một họa sĩ trừu tượng. Ông đã tham gia vào phong trào Informel và sống ở Paris từ năm 1947, tạo thành một màn hình với cảm giác chuyển động với một bộ sưu tập sơn hình chữ nhật nhỏ, và các tác phẩm như "May mặc của các vì sao" (Köln, Bảo tàng Wallraf Richards).