Yue-fu shi-ji

english Yue-fu shi-ji

Viết và đánh giá cao bởi người Trung QuốcBắc Trung Quốc Rakufu Omnibus. 100 tập. Theo quan điểm ban đầu, 5290 người đứng đầu Rakufu từ thời cổ đại đến nhà Đườngthế hệ thứ 5 được phân loại và sắp xếp thành 12 bộ phận, và các danh hiệu được phân loại. Sự cố bao gồm 803 bài hát ngoại ô, 166 bài hát, 256 bài hát trống, 303 bài hát Yokobuki, 303 bài hát sowa, 831, bài hát Kiyosho, 733 bài hát khiêu vũ, 180 bài hát và bài hát koto. Có 172 bài hát, 767 bài hát, 331 bài hát hiện đại, 319 bài hát, 319 bài hát mới và 429 Shinrakufu.
Shinrakufu
Kiyohide Masuda