Sao chổi

english Comet

Những ngôi sao đầu tiên đến thứ tư của Bắc Đẩu. Ở Trung Quốc, nó được cho là vị thần kiểm soát văn bản và thường được gọi là người lùn. Trong nhiều trường hợp, ông cũng từng là vị thần hàn lâm Bunchang Emperor. Bức tượng của vị thần có hình dạng một con quỷ đá lại Hokuto bằng chân trái vì nhân vật <魁> bao gồm một con quỷ và một doo. Ngoài ra, tôi viết một bàn chải trên tay phải để viết tên của người phụ trách.
Koichiro Inabata