John Patton

english John Patton


1936-
Người chơi organ Mỹ.
Sinh rathành phố Kansas, Missouri.
Mẹ tôi là một nghệ sĩ piano và học piano từ năm 12 tuổi và làm việc chuyên nghiệp dưới ca sĩ Lloyd Bryce. Chuyển đổi thành một cơ quan vào những năm 1960 và ra mắt chuyên nghiệp với tư cách là một người chơi organ trong bản thu âm của Lou Donaldson vào năm62. Cô đã nghỉ hưu từ tiền tuyến trong thập niên 70, nhưng vào năm 83, cô đã thể hiện tốt với các bản thu âm của Grachan và Monker. Công việc đại diện là "Let M roll" (Blue Note), v.v.