Renato Castellani

english Renato Castellani


1913-
Nhà làm phim người Ý.
Sinh ra ở Finale Ligure của miền Bắc nước Ý.
Sau khi học kiến trúc tại một trường đại học ở Milan, anh bước vào thế giới điện ảnh và được chú ý nhờ tác phẩm "Hy vọng của 2pence" ('52), bổ sung năng lượng lạc quan và chủ nghĩa khu vực cho phong cách hiện thực mới. Phong cách phim lịch sử này đã được làm sâu sắc bởi "Romeo và Juliet" ('54) và "Leonardo da Vinci" ('71). Một tác phẩm gần đây là "Cuộc đời của Beldy" ('82 -83).