Li Chang-chun

english Li Chang-chun
Chức danh công việc
Chính trị gia Nguyên Đảng Cộng sản Trung Quốc

Quốc tịch
Trung Quốc

Sinh nhật
Tháng 2 năm 1944

Nơi sinh
Tỉnh Cát Lâm

Nền tảng học vấn
Học viện công nghệ điện tử Cáp Nhĩ Tân (1966)

Nghề nghiệp
Trong khi vào năm 1965, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. '80 Công ty TNHH Công nghiệp Thiết bị Điều khiển Điện Thành phố Thẩm Dương, '82 Phó Thị trưởng Phó Thị trưởng Thành phố và Trưởng Ủy ban Kinh tế, '83 cùng năm Thị trưởng và cùng Bí thư Thành ủy, '85 ứng cử viên của Ủy ban Trung ương Đảng, '87 Tổng giám đốc tỉnh Liêu Ninh, '87 Ông từng là ủy viên trung ương đảng, '91 Tỉnh trưởng Hà Nam, '92 Bí thư Tỉnh ủy. Đạt được kết quả trong việc thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản, thành viên của cơ quan chính trị của đảng vào tháng 9 năm 1997. Tháng 3 năm 1998 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông. Tháng 11/2002, ông được thăng chức Giám đốc điều hành của Cục Chính trị Đảng. Tuyên truyền chính trị. Tháng 10 năm 2007 Bầu cử lại. Tháng 11 năm 2012 Nghỉ hưu của Giám đốc điều hành, Cục Chính trị của Đảng.