Howard Lindsay

english Howard Lindsay

tóm lược

  • Nhà viết kịch Hoa Kỳ cộng tác với Russel Crouse trong một số vở nhạc kịch (1889-1931)


1889.3,29-1968.2.11
Người viết kịch bản, đạo diễn.
Sinh ra ở New York.
Tôi chuyển đến Boston năm 13 tuổi và học tại Boston Latin School và nhận được học bổng vào Đại học Harvard, nhưng tôi đã chọn con đường chơi, trở thành diễn viên Lord Kampaney, và xuất hiện trong Vaudville, Burlesque và Silent Films. Tôi đã đến Pháp trong Thế chiến thứ nhất, nhưng trở về New York vào cuối cuộc chiến, xuất hiện trong Straight Play "Darcy" (1921) và giúp đỡ sản xuất. Kể từ đó, anh ấy đã hoạt động như một đạo diễn, và anh ấy đã bắt đầu viết kịch bản, và sẽ đóng ba vai một mình. Sản xuất '32 ly hôn ly dị ', '32, gặp Raslu Klaus và để lại nhiều vở nhạc kịch theo kịch bản chung.