Frank Tusa

english Frank Tusa


1947.4.1-
Mỹ biểu diễn.
Sinh raNữ hoàng (New York).
Anh thuộc nhóm nhạc jazz Free Life Communication của Dave Reeveman và đã hoạt động trong Open Sky và Lookout Farms từ năm 1970. Anh cũng biểu diễn cùng Paul Bray và Barry Miles. Các tác phẩm đại diện như "Open Sky / Dave rời Man".