Paul Dessau

english Paul Dessau


1894.12.19-1979
Nhà soạn nhạc người Đức, nhạc trưởng.
Sinh ra ở Hamburg.
Học tập tại Berlin, v.v., trở thành nhạc trưởng của nhạc trưởng tại thành phố Bremen năm 1914 và ra mắt. '25 Hoạt động như một nhạc trưởng tại Nhà hát Thành phố Berlin. '27 bản giao hưởng đầu tiên được phát hành. 'Bị lưu đày đến Hoa Kỳ vào năm 39 và gặp nhà kịch Brarou. "Dì dì và các con của cô ấy" ('46) và "Người đàn ông tốt bụng của Sechuan" ('47) là những tác phẩm tiêu biểu mà hai người cùng sản xuất. Sau khi trở về Berlin vào năm 48, anh ấy đã làm việc cho các bài hát opera và piano.