Katsura Mikisuke

english Katsura Mikisuke

Nhà văn Rakugo. (1) Thế hệ thứ nhất là thế hệ thứ hai Bánh mì Katsura (Tên trước của Bunshi) không phải là tên thật. (2) Thế hệ thứ hai (1894-1943, Meiji 27-Showa 18) Fukumatsu Matsuo. Katsura Nankomon thế hệ 2 trên. Sau tên của Miki, anh chuyển đến Tokyohọc theo gia đình Tachibana, và quen thuộc với rakugo từ đông sang tây. (3) Thế hệ thứ ba (1902-61 / Meiji 35-Showa 36) Tên thật Kobayashi Shichiro. Cổng Harukatei Yanagibashi vào đầu thời Hakashi. Sau đó, tôi đến Osaka, học theo Mikisuke thế hệ thứ hai, tên là Mikio, và tạm thời chuyển sang múa Nhật Bản. Chúng tôi hài lòng với nghệ thuật thông minh.
Okitsu Kaname