Noguchi

english Noguchi

tóm lược

  • Nhà vi khuẩn học Hoa Kỳ (sinh tại Nhật Bản), người đã phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh sốt vàng da và giang mai (1876-1928)
  • Nhà điêu khắc Hoa Kỳ (1904-1988)
Thầy ơi. Hồ suối Shite cách. Tên cũ Masayuki. học dưới sự bảo trợ của Hisaku Kuro . Mặc dù có một sản phẩm tóc giả tuyệt vời bằng giọng nói tuyệt vời (tóc giả), chuyên gia cho thấy Geisakai đăng quang sâu sắc. Kita Rokuhei và <Rokuhe Tai là những người nhí nhảnh và vốn đồng thời là người xếp hạng>. Thành viên của Viện Nghệ thuật vào năm 1950. Đột ngột qua đời trong buổi biểu diễn " sông Sumida " ở Fukuoka.
Các mặt hàng liên quan Ông Matsumoto