xảy ra(hiệu suất)

english happening

tóm lược

  • một sự kiện xảy ra

Tổng quan

Một diễn biến là một buổi biểu diễn, sự kiện hoặc tình huống có nghĩa là được coi là nghệ thuật, thường là nghệ thuật biểu diễn. Thuật ngữ này lần đầu tiên được Allan Kaprow sử dụng trong những năm 1950 để mô tả một loạt các sự kiện liên quan đến nghệ thuật hoặc nhiều sự kiện.
Ý nghĩa của sự cố tình cờ. Trong nghệ thuật, Alan Kapro được cho là người sáng lập của nó, nhưng mầm của nó đã được chứng minh bằng các hoạt động của người Nga avant-gardene, dada , người tương lai . Là một phương tiện tổng hợp văn học, âm nhạc, nghệ thuật và sân khấu bất kể thể loại nào, nó đã trở nên phổ biến bởi các nghệ sĩ của Kaplo và Fluxus trong những năm 1960. Đó là một nỗ lực để mở rộng các khái niệm nghệ thuật không chỉ bởi các nghệ sĩ diễn xuất một cái gì đó, mà còn tạo ra các địa điểm loại khán giả tham gia. Hiện nay hiệu suất từ được sử dụng.