Kính thiên văn Galilê

english Galilean telescope

tóm lược

  • một loại kính thiên văn khúc xạ không còn được sử dụng trong thiên văn học
Kính viễn vọng sử dụng thấu kính lồi cho thấu kính vật kínhthấu kính lõm cho thị kính. Hình ảnh được dựng lên và độ phóng đại bằng tỷ lệ giữa độ dài tiêu cự của ống kính lồi so với tiêu cự của ống kính lõm. được sử dụng cho ống nhòm nhỏ (như kính opera) với độ phóng đại hẹp gấp 3 đến 4 lần so với trường nhìn. Người ta nói rằng nó được phát minh ở Hà Lan vào khoảng năm 1608, và vào năm 1609, Galilei đã tự làm nó và sử dụng nó để quan sát thiên văn. → Kính viễn vọng Kepler
Vật phẩm liên quan Kính thiên văn khúc xạ