Scott Holt

english Scott Holt


19446.12-
Máy nghe nhạc bass của Mỹ.
Sinh ra ở Indianapolis, Indiana.
Aka Scotty ス Scotty (Holt Holt).
Anh lớn lên ở Chicago và tự học cơ sở. Tới New York năm 1965, được tìm thấy ở Jackie McLean, gia nhập McLean 4 vào năm 66, tan rã vào cuối những năm 60, biến mất khỏi sân khấu nhạc jazz. Anh ấy đã biểu diễn cùng Miles Davis và McCoy Tyner, và có các tác phẩm như "Bout Soul / Jackie McLean" và "Tin mừng mới và cũ / Jackie McLean" (Blue Note).