Katsuki Matsubayashi

english Katsuki Matsubayashi
Họa sĩ Nhật Bản. Sinh ratỉnh Yamaguchi. Atsushi Honen. Học vẽ tranh văn học khi học Noguchi Noritani. đã được chấp nhận như được trưng bày trong phiên chợ đầu tiên, và ông làm việc như một nhà văn kế thừa tính hợp pháp của các bức tranh văn học với Komuro Suimei et al. Sau Thế chiến thứ hai, người ta không chú trọng đến những người lớn tuổi trong triển lãm tranh mỹ thuật Nhật Bản . Các tác phẩm như "Haruhi Hayakage" và "Nagato Gor". Trật tự văn hóa năm 1958.