Jose Echegaray

english José Echegaray


1832-1916
Nhà viết kịch Tây Ban Nha, chính trị gia.
Nguyên và Bộ trưởng.
Sinh ra ở Madrid.
Còn được gọi là Jorge Ayaseka.
Sau khi trở thành một nhà toán học và nhà kinh tế, ông trở thành một chính trị gia và một bộ trưởng. Trong khi phục vụ như một bộ trưởng, ông đã công bố tác phẩm đầu tiên của mình, "cuốn sách Tsuri" (1874), và cống hiến cho chủ nghĩa kịch sau khi nghỉ hưu trong giới chính trị. Ông đã giành được danh tiếng trong '77 Mad hoặc Holy, và trị vì vào cuối thế kỷ phim truyền hình và giành giải thưởng Nobel văn học năm 1904. Ông giỏi về nghề thủ công và các tác phẩm phổ biến về chủ đề xung đột lương tâm và quan hệ tay ba. Các tác phẩm khác bao gồm "Những người bạn tuyệt vời" (1881).