danh tiếng

english fame

tóm lược

  • trạng thái hoặc chất lượng của việc được tôn vinh và hoan nghênh rộng rãi
  • danh tiếng công cộng thuận lợi
Hoàng gia tư nhân hóa thế hệ Taika. Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng hậunhững người khác (tất cả) (tên của chủ sở hữu và số cung điện). Theo truyền thống, công dân (bamin) được thành lập để truyền đạt tên của mình. Cục Meiji (Bộ trưởng Shiro). Sự khác biệt từ con cái (Keshiro) không rõ ràng.
Phần mục liên quan