giả thuyết(Noema)

english noesis

tóm lược

  • kết quả tâm lý của nhận thức và học tập và lý luận
Thuật ngữ của hiện tượng học Husserl . Đó là một kinh nghiệm có ý thức bắt nguồn từ nous và noein của Hy Lạp, nhắm vào đối tượng và mang lại ý nghĩa cho nó. Cụ thể, nhận thức, hồi ức, phán đoán, ham muốn v.v ... Ý nghĩa tự ý thức của nó là Noema Noema, Noesis luôn đi kèm với Noema.