Fletcher Henderson

english Fletcher Henderson


1898.12,18-1952.12,29
Người sắp xếp Hoa Kỳ, nhà soạn nhạc, người chơi piano, lãnh đạo ban nhạc jazz.
Sinh ra ở Cuthbert, Georgia.
Tên thật James Fletcher Henderson.
Còn được gọi là Sumack.
Sinh ra trong một gia đình giáo dục, tốt nghiệp đại học năm 1920. Sau khi chỉ đạo âm nhạc cho Black Swan Records ở New York, ông đã chỉ đạo dàn nhạc Henderson cho một ban nhạc lớn màu đen vào 23-34 và trở thành người tiên phong của ban nhạc jazz lớn. Một ngôi sao lớn, người đóng vai trò tích cực trong thập niên 30, như Louis Armstrong, được ghi danh vào dàn nhạc. Sau khi chia tay vào năm 34, anh đóng vai trò là người sắp xếp và chơi piano cho Dàn nhạc Benny Goodman. Trong thời gian này, ông đã lãnh đạo ban nhạc của mình hai lần nhưng không kéo dài. Các tác phẩm đại diện như "Câu chuyện Fletcher Henderson".