nguyên liệu

english rawin
Phương pháp quan sát hướng gió và tốc độ gió của lớp trên bằng cách phát hiện sóng vô tuyến bằng máy dò hướng vô tuyến trên mặt đất với một máy phát phát ra sóng vô tuyến có bước sóng nhất định đến khinh khí cầu, Rowin rawin là viết tắt của phát hiện gió vô tuyến. Tại Nhật Bản, nó sử dụng phương pháp đo độ cao tới 20 km bằng cách truyền tổng cộng 12 lần mỗi độ cao từ 1 đến 1,5 km kết hợp với một loại phong vũ biểu. Những gì kết hợp một sonde radio và một máy phát Lewin được gọi là Lee Winsonde.
→ Các mục liên quan Bản đồ thời tiết cao tầng