nghỉ hưu

english retirement

tóm lược

  • rút tiền để cầu nguyện và học tập và thiền định
    • khóa tu tôn giáo là một hình thức của hoạt động kỳ nghỉ
  • rút khỏi vị trí hoặc nghề nghiệp của bạn
  • tình trạng nghỉ hưu từ một doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp của một người
Trong khi chủ nhà còn sống, ông trao quyền và tài sản của chủ hộ cho thế hệ tiếp theo ( thừa kế gia đình ). Thể chế hóa theo quy định trước đây của Bộ luật Dân sự, nghỉ hưu được coi là trên 60 tuổi. đã bị bãi bỏ bởi Bộ luật Dân sự mới năm 1947, nhưng nó vẫn đang được thực hiện một phần. Ở phía Thái Bình Dương của Kanto và phía tây và Kyushu, sống riêng · các bữa ăn khác nhau · loại hàng hóa khác nhau, sống ở phía biển Nhật Bản · Vùng Tohoku sống cùng nhau, cùng một bữa ăn · cùng loại hàng hóa. Ngoài ra còn có các loại kiết sử độc đáo và các mẹ tự chia thành trụ sở chính và các chi nhánh và chi nhánh đã nghỉ hưu.
→ Mục liên quan Lịch thứ 60