Garth (Thomas Girtin)

english Garth (Thomas Girtin)

Họa sĩ màu nước Anh. Ngay từ sớm, cô đã phác họa cảnh quan và kiến trúcLondon và các vùng khác của nước Anh. Mặc dù anh ta bị bệnh từ năm 20 tuổi, anh ta đã đến Paris vào năm 1801-02 và sao chép các phong cảnh của Paris và Pháp sang nhiều bức vẽ và màu nước. Màu nước, thường được sản xuất một cách cơ học như hàng tiêu dùng vào thời điểm đó, đã được nâng lên thành sáng tạo nghệ thuật bởi màu sắc hài hòa với phong cách đơn giản. Ảnh hưởng của anh trong lịch sử nghệ thuật là gián tiếp, nhưng đã là bạn từ thời niên thiếu Turner Anh ta nói, "Nếu anh ta còn sống, tôi sẽ đói."
Yukiko Suzuki