Jan Berry

english Jan Berry


1941-
ca sĩ.
Tôi đến từ Los Angeles.
Một trong những cặp "Jean & Dean", một nhóm nhạc lướt sóng nổi tiếng. Ra mắt với Dean Torens vào năm 1958. Nổi bật trong '59 Baby Talk '. "Thành phố lướt sóng" được sáng tác bởi Brian Wilsen của Beach Boy trong '63 là một thành công lớn.