Vonda Neel McIntyre

english Vonda Neel McIntyre


1948-
Nhà văn Mỹ.
Ra mắt với "Sương mù, Cỏ và Cát" (1973). Tính năng đầu tiên giành được giải thưởng Nebula, "Chờ đợi thoát" ('75) tả nghi thức tăng trưởng của nữ anh hùng Misha với khả năng ngoại cảm, chống lại một giá trị khác đã rời bỏ xã hội hiện đại do đàn ông thống trị. Đó là một tác phẩm với chủ nghĩa tình cảm, kết hợp với tuyên bố nữ quyền lớn. Giải thưởng Hugo và kiệt tác giành giải thưởng Nebula "Dream Snake" ('78) là trong lĩnh vực giả tưởng sức mạnh. Có một danh tiếng được thiết lập cho kỹ năng và vẻ đẹp phong cách kể chuyện.