John Mill

english John Mills


1908.2.22-
Diễn viên người Anh.
Sinh raBắc Elmham, Suffolk.
1929 Sân khấu đầu tiên được lấy làm điệp khúc của "Cô gái năm cánh" của nhà hát Hippodrom ở London. Sau đó, anh ấy đi ra ngoài tham quan nhà hát của công ty ở phương Đông và bị thu hút bởi những người và tác phẩm của Noel Coward, và sau khi trở về Nhật Bản, anh ấy đã xuất hiện trong '31 The London Wall Show '' Cavalcade ', v.v. một diễn viên sân khấu. Phim đầu tay '33. Được chọn là một trong những ngôi sao kiếm tiền thứ 6 của Anh. Bên cạnh đó, Giải thưởng Trợ lý Diễn viên Học viện cho "Con gái của Ryan" (70). Những lần xuất hiện khác bao gồm "Lady Caroline" ('72) và "Gandhi" ('82).