Nó có thể

english It can be
Nói bằng Q (Điều trị)