Joe Bonner

english Joe Bonner


19484.20-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Rocky Mountain, Bắc Carolina.
Còn được gọi là Joseph Leonard Joe Bonner.
Bố mẹ tôinghệ sĩ violin và ca sĩ và đã học nhạc từ khi học tiểu học. Biểu diễn trong một ban nhạc địa phương trong khi tại Đại học bang Virginia. Từ 1970-71 Roy Haynes, '72 -74 Pharaoh Sanders và '75 nhóm Billy Harper 5. Cũng hoạt động trong nhóm riêng của mình. Sau đó tại châu Âu đã công bố công việc của nhà lãnh đạo từ Steele Chase. Đại diện làm việc "Đôi mắt thiên thần" "Ấn tượng của Copenhagen", v.v.