Mạch ba chiều

english Three-dimensional circuit
Mạch dùng cho truyền vi sóng . Mạch này có tên của nó vì cần phải xem xét rằng sóng điện từ truyền qua ống dẫn sóng , thay vì truyền dòng điện qua dây dẫn trong một mạch có độ dài sóng cực ngắn. Cáp đồng trục, stripline vv cũng là tương đương.