Amin gen

english Gene Ammons


1925.4,14-1974.8.6
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Chicago, Illinois.
Tên thật là Eugenie Ammons.
Còn được gọi là Jug Ammons.
Sinh ra là cha của Albert Ammons của boogie woogie. Năm 1944, sau khi tham gia Dàn nhạc Billy Extine, v.v., đã thành lập một tổ hợp hai đầu với Sony Stitt vào năm 50 và trở nên phổ biến. Sau đó, anh ta đã lãnh đạo nhóm của mình, nhưng anh ta đã bị bắt vào năm '62 vì chất ma túy và phục vụ tới '69. Sau đó, ông đã tham gia Liên hoan nhạc Jazz Montreux vào năm 73 và thể hiện phong độ ổn định cho đến khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào tháng 8 năm74. Đối với công việc đại diện của mình, "Tạm biệt" của ông và những người khác