Ferdinand Leitner

english Ferdinand Leitner


1912.3.4-
Nhạc trưởng người Đức.
Chỉ huy trưởng của Nhà hát Opera Zurich.
Sinh ra ở Berlin.
Ông học piano tại A. Schnabel và nhà soạn nhạc Franz Schlecker tại Đại học Âm nhạc Berlin và nghiên cứu nhạc trưởng Julius Prüber. Sau khi làm công việc đệm đàn piano, ông bắt đầu làm việc vào năm 1943, với tư cách là nhạc trưởng tại Nhà hát Norendorf ở Berlin. '47 Giám đốc Opera của Nhà hát Opera Opera, Tổng giám đốc âm nhạc từ '50, và '69 Nhạc trưởng của Nhà hát Opera Zurich. Nhận được điểm cao khi thực hiện các vở opera và các tác phẩm đương đại của Mozart, Wagner và R. Strauss.