Blythe Danner

english Blythe Danner


? -
Nữ diễn viên người Mỹ.
Sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania.
Bố tôi là một giám đốc điều hành ngân hàngmẹ tôi là một ca sĩ. Học cách hành động tại một công ty nhà hát ở Boston. Sự xuất hiện là "Mùa hè" "Bướm miễn phí" "Đảo chó Doberman" "Thế giới tương lai" "Dapa". Năm 1969, anh kết hôn với Bruce W. Pultrow.