gót chân

english heel
Heel
Girls heel.jpg
A human heel
Details
Identifiers
Latin calx
MeSH D006365
TA A01.1.00.042
FMA 24994
Anatomical terminology
[edit on Wikidata]

tóm lược

  • phần dưới của giày hoặc giày, phần sau của giày hoặc giày chạm đất và cung cấp độ cao
  • một phần của đầu gậy nơi nó nối với trục
  • đầu dưới của cột tàu
  • phần sau của bàn chân con người
  • một trong những cái đầu giòn của một ổ bánh mì
  • một người đáng trách về mặt đạo đức
    • con chó bẩn

Tổng quan

Gót chân là điểm nổi bật ở cuối chân sau. Nó dựa trên hình chiếu của một xương, xương calcaneus hoặc xương gót chân, đằng sau khớp xương của chân dưới.

Cũng được gọi là <Kubisu> <Kibisu>. Mặt sau của đế bàn chân, nhưng ranh giới không rõ ràng. Khi đứng thẳng, phần lớn trọng lượng là ở phần này. Có xương sườn bên trong, và bề mặt được bao phủ bởi lớp da dày, trơn. Da có một lớp mỡ dưới da đặc biệt dày và cung cấp một lớp đệm. Lớp biểu bì cũng dày nhất trong toàn cơ thể.
Chân
Fujaro Fujita