Shimizu Kamekura

english Shimizu Kamekura
Một nhà điêu khắc. Tôi đã đến Nanshan. Sinh ra ở Hiroshima. Tại trường nghệ thuật Tokyo, Kaname Natsuo Ueno đã đến 【MIN】 và trở thành giáo sư cùng năm 1919. Đây là một tác phẩm tuyệt vời tôn trọng truyền thống, và tác phẩm tiêu biểu có bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Tokyo "Chiếc rương hoa mận (thỉnh thoảng) ".