Sự xuất hiện của Akizuki

english Akizuki's appearance

Tổng quan

Tên miền Fukuoka ( 福岡藩 , Fukuoka han ) là một lãnh thổ của Nhật Bản thời Edo. Nó được liên kết với tỉnh Chikuzen ở tỉnh Fukuoka ngày nay trên đảo Kyushu. Tên miền đôi khi cũng được gọi là Miền Chikuzen, hoặc là Miền Kuroda, sau gia đình Kuroda cầm quyền.
Linh mục Zen vào cuối Muromachi, một họa sĩ. Sinh tử chưa biết. Akizuki là một chữ cái, một đẳng thức là 諱 (い み). Đó là một samurai đã phục vụ gia đình Shimazu trước đó và nói với ông buzzashi bởi ông Takashiro. Tôi học tại Sesshu tại Yunoya Ann ở Yamaguchi và trở lại Satsuma vào năm 1492. Theo phương pháp của Sesshu, phong cách này được trang trí phần nào, đóng vai trò là cây cầu từ bức tranh Muromachi Han đến bức tranh thảm họa Momoyama. Đại diện làm việc "Ashigoya", "Hồ Tây".