Lông mày

english Eyebrows
Mỹ phẩm để điều chỉnh màu sắc và hình dạng của lông mày. Trước đây, chúng ta đã sử dụng gạo đen của lúa mìmực khói dầu, v.v. dầu và chất béo, và những người ở dạng bút chì sắc nét và như vậy.
→ Vật phẩm liên quan lông mày