Nhảy canco

english Canco dance

Cũng được viết là Kakko dance. Luồng gió Một trong những điệu múa trống của (Furiyu). Nó được phân phối ở các tỉnh Mie, Ishikawa và Fukui, và được treo trên ngực để làm lưu vực, tượng Jizo, lời cầu nguyện cứu trợ thiên tai và mưa. Kakko (Katsuko) (một loại trống taiko thường được gọi là Kanko) được đánh và múa. Vào thời Trung cổ, nghệ thuật biểu diễn khiêu vũ trong khi đánh trống được trẻ em đeo trên ngực bằng dùi trống đã trở nên phổ biến. Tên thì có vẻ giống về hình thức, nhưng nghệ thuật biểu diễn thì khác, một nhóm thanh niên mang điệu múa Himorogi đẹp mắt, đệm theo một bài hát nhỏ vẫn giữ nguyên phong cách cổ kính thời kỳ cận đại trở về trước. . Những gì được tổ chức tại Lễ hội Hakusan (ngày 17 và 18 tháng 7) ở làng Shiramine trước đây ở thành phố Hakusan, tỉnh Ishikawa cũng được viết là "Vũ điệu chào mừng của Chúa".
Yamaji Kozo