ca sĩ

english singer

tóm lược

Tổng quan

Một ca sĩ là một người hát.
Ca sĩ cũng có thể tham khảo:
Nhà phát minh, doanh nhân Hoa Kỳ. Tôi là một người nhập cư Đức và tôi là một kỹ sư cơ khí lúc đầu. Năm 1851, đã phát minh ra một máy may kiểu mới cải thiện những nhược điểm của máy may thông thường, thành lập một công ty ca sĩ . Chúng tôi đã thành công trong sản xuất hàng loạt bằng phương pháp tương thích và bán hàng trả góp.
→ Mục liên quan Máy may