Han-shan Shi-de

english Han-shan Shi-de

Kịch múa mới. Tsubouchi Shoyo Bằng văn bản. Nagauta. Tháng 9 năm 1911 Công chiếu tại Phòng Biểu diễn Tư nhân của Hiệp hội Văn học. Thành phần IV Kosaburo YoshizumiKineya Rokushiro III (II) Gia đình âm thanh hiếm Jyokan ). Biên đạo múa II Kanemon Fujima .. Với bối cảnh anh thoát khỏi sự treo cổ của bức tranh cọ vẽ của Sesshu, anh miêu tả cuộc sống khô khan và phong cách của ẩn sĩ Hanshan và nhà hiền triết thời Đường. Tác giả dự định thực hiện điều này cùng lúc với "Oshichi San" để thể hiện sự tương phản giữa cách viết của Sesshu và bức tranh ukiyo-e của Moronobu.
Akira Kikuchi