Hải ly

english Beauner
Nhạc cụ tấn công Lute ở Nam Ấn Độ. Nhạc cụ độc tấu nhạc Karnataka . Các mặt hàng tốt nhất được làm bằng cách khoét một miếng gỗ, và một đầu của thanh được gắn với một cây đàn hạc giấy hoặc một bộ cộng hưởng bầu. Một chuỗi bên khắc 4 chuỗi chơi và 3 nhịp. Ngồi trong khi ngồi crosshairs, cầm lên để giữ nhạc cụ sang một bên, đẩy và kéo dây dọc theo các phím đàn cố định bằng sáp trên cột, chơi một giai điệu độc đáo như một âm thanh. Mặc dù nó là một nhạc cụ tương ứng với nhạc sitar của nhạc Hindustani , Beaner là một giai điệu đặc biệt hơn.
→ Các mặt hàng liên quan Kẹo cao su Murridan