Cấm thành nạc

english Forbidden to lean castle

Ukiyo-zoshi. Kiseki Ejima (Kiseki) sản phẩm. Xuất bản năm 1711 (Hoei 8). Tập 6. Tập. Tập 3 bắt chước các bài giảng của tư nhân và những kẻ buôn lậu, và các tập 4 đến 6 bắt chước các bài giảng và bài thuyết giảng của Yoshiwara ở Edo, Shinmachi ở Osaka, và Shimabara ở Kyoto. ) Mô tả các chiến thuật. là một tập hợp các con đường màu sắc khác nhau từng là mục tiêu của các đối tượng đa tình truyền thống, và nằm trên đỉnh của Hoei Ukiyo-zoshi, nơi nhấn mạnh hương vị và kỹ năng. Một kiệt tác của Kiseki.
Tsuyoshi Hasegawa