Ngô Ru-lun

english Wu Ru-lun
Một học giả ở Trung Quốc, nhà Thanh. Nhân vật là Shun Ho. Một người đến từ tỉnh An Huy, Tungchen. Một bác sĩ vào năm 1865. Nội các, gia tộc Sogoku sau này, giám mục của Lee Hong-ho . Ông cũng tích cực cải cách hệ thống giáo dục như một khóa đào tạo chung tại Đại học Bắc Kinh. Nó ảnh hưởng đến thế giới giáo dục trong những ngày đầu của người dân. Cuốn sách "Dễ dàng", "Higashi Shakuhaku", "Phong thủy Thần Châu".