Graham Parker

english Graham Parker


1950-
Ca sĩ người Anh.
Sinh ra ở Luân Đôn.
Ra mắt vào tháng 3 năm 1976 "Gió Howlin". Một ban nhạc với các thành viên như Dax Deluxe trước đây, người lắng nghe giọng hát của anh ấy và bản chất của pub rock, nó đã đóng một vai trò tích cực ở mặt sau của tin đồn, và thu hút sự chú ý. '78 năm tới Nhật Bản. Từ 'hải quân ổn định' của '85, anh ấy đã lãnh đạo một ban nhạc được gọi là bắn.