cao nguyên

english plateau

tóm lược

  • một vùng cao tương đối bằng phẳng
Một hình thang rộng địa hình bằng phẳng của vùng cao. Nó không nhất thiết bị giới hạn về chiều cao, mặc dù nó thường chỉ độ cao từ 600 m trở lên. Cao nguyên Tây Tạng và cao nguyên Bolivia vượt quá độ cao 3000 m.